תנאים והגבלות

תנאים והגבלות

הגדרות

לכל אחד מהתנאים המוזכרים להלן יש בתנאי מכירה אלה שירות לוח הארצי לחיות מחמד אדפטס (להלן "התנאים") את המשמעויות הבאות:

  1. הכרזה : מתייחסת לכל האלמנטים והנתונים (חזותיים, טקסטואליים, קוליים, צילומים, ציורים), המוצגים על ידי מאמר מערכת של מפרסם באחריותו הבלעדית, על מנת לקנות, לשכור או למכור מוצר או שירות ולשדר ב האתר והאתר לנייד.
  2. מפרסם : פירושו כל אדם טבעי או משפטי, עיקרי, שהוקם בצרפת, מחזיק בחשבון ולאחר ששלח הודעה ממנו באתר. כל מפרסם חייב להיות מחובר לחשבון האישי לצורך הפקדה ו/או ניהול הרישומים שלו. הוספת הפקדה ראשונה כרוכה אוטומטית בהקמת חשבון אישי למפרסם.
  3. חשבון אישי : מתייחס לשטח הפנוי ממה שכל מפרסם חייב ליצור ושאותו עליו להתחבר מהאתר כדי להפיץ, לנהל ולצפות ברישומים שלו.
  4. לוח הארצי לחיות מחמד אדפטס : פירושה החברה המפרסמת ומפעילה את האתר והאתר הנייד {YourCompany}, הרשומה במרשם המסחר והחברות של {YourCity} תחת המספר {YourCompany Registration Number} שמשרדה הרשום נמצא ב-{YourCompany Address} .
  5. שירות לקוחות :לוח הארצי לחיות מחמד אדפטס פירושו המחלקה שאליה המפרסם עשוי לקבל מידע נוסף. ניתן ליצור קשר עם שירות זה באמצעות דואר אלקטרוני על ידי לחיצה על הקישור באתר ובאתר הנייד.
  6. שירות לוח הארצי לחיות מחמד אדפטס : לוח הארצי לחיות מחמד אדפטס פירושו השירותים הזמינים למשתמשים ולמפרסמים באתר ובאתר הנייד.
  7. אתר : פירושו האתר המופעל על ידי לוח הארצי לחיות מחמד אדפטס שאליו ניתן לגשת בעיקר מכתובת האתר לוח הארצי לחיות מחמד | פירסום מדעות אימוץ לחיות ונותני שירתים חינם (adpets.co.il) ומאפשר למשתמשים ולמפרסמים לגשת ל- שירות דרך האינטרנט לוח הארצי לחיות מחמד אדפטס.
  8. אתר לנייד : הוא האתר הנייד המופעל על ידי לוח הארצי לחיות מחמד אדפטס הנגיש מכתובת האתר לוח הארצי לחיות מחמד | פירסום מדעות אימוץ לחיות ונותני שירתים חינם (adpets.co.il) ומאפשר למשתמשים ולמפרסמים לגשת באמצעות שירות הטלפון הנייד שלהם {YourSiteName}.
  9. משתמש : כל מבקר עם גישה לשירות לוח הארצי לחיות מחמד אדפטס דרך האתר והאתר הנייד ושירות היועץ לוח הארצי לחיות מחמד אדפטס הנגיש ממדיה שונה.

נושא

תנאים והגבלות אלו קובעים את התנאים החוזיים החלים על כל מנוי של מפרסם המחובר לחשבון האישי שלו מהאתר ומהאתר הנייד.

קבלה

כל שימוש באתר על ידי מפרסם מהווה הסכמה מלאה לתנאים הנוכחיים.

אחריות

האחריות ל-לוח הארצי לחיות מחמד אדפטס אינה יכולה לשאת באחריות לאי ביצוע או לביצוע לא תקין של שליטה נאותה, בין אם בגלל המפרסם, או במקרה של כוח רב.

שינוי של תנאים אלה

לוח הארצי לחיות מחמד אדפטס שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את כל התנאים וההגבלות או חלק מהם.

מומלץ למפרסמים לעיין בתנאים כדי להיות מודעים לשינויים.

שונות

אם חלק מהתנאים יהיו בלתי חוקיים, לא חוקיים או בלתי ניתנים לאכיפה מכל סיבה שהיא, ההוראות הנדונות ייחשבו כלא כתובות, מבלי להטיל ספק בתקפותן של שאר התנאים ימשיכו לחול בין מפרסמים לבין לוח הארצי לחיות מחמד אדפטס.

כל תלונות יש להפנות לשירות הלקוחות של לוח הארצי לחיות מחמד אדפטס.